Samoan Language Vocabulary

taimi n. time — 'O le ā le taimi o le va'a?: What time is the boat?. Taimi nei: Now;