Samoan Songs

Savalivali means ...

This song is taught in primary school English classes. Many different versions exist:

Savalivali means go for a walk,
Tautalatala means too much talk.
'Ou te alofa iate 'oe means I love you,
Take it easy fai fai lēmū.

(Chorus)
'Ua mālie ō, 'ave i le mālō.
E faia so'u loto, ae tu'u lou finagalo.

Teine lālelei means pretty girl,
Ta'amilomilo means around and round.
Whisper to me means musumusu mai,
Oh my, oh my, oh my.

(Chorus)

Go for a ride means ti'eti'e ta'avale,
Lēai 'o ni tupe means no more money.
Stay at home means nofo i le fale,
Much trouble tele fa'alavelave.

(Chorus)

Manuia lou Aso Fanau (Happy Birthday)

The English "Happy Birthday to you... " follows the same tune, and is usually sung first:

Manuia lou aso fānau x 4
(Common variation of final line: Ia to'atele sou fānau)

O le Aveta'avale (The Driver)

'O le 'aveta'avale
E tele lava o ana money
'O pasese o tagata
E fafao i lana taga
Inu vave inu loa
Inu i le pia ina ia onā
'Aua lava 'e te fefe
I le oti e uiga'ese.
» The driver
He has a lot of money
People's fares
Are slipped in his pocket
Drink quick, drink now
Drink beer and be drunk
Don't be afraid
Of death, it's unknown.

Fa'afetai i le Atua (Thanks to God)

Fa'afetai i le Atua,
Ina 'ua na alofa fua.
E lona alofa 'ua tumau,
E liliu e fa'avavau.

(Chorus):
Ia pepese, ia pepese.
Aleluia fa'afetai.
Ia pepese, ia pepese.

Fa'afetai i lona alo,
lenā afio mai luga.
E 'ua fai ma fa'apāolo,
A le puapuaga.

(Chorus)

Fa'afetai i le agaga,
Le fesoasoani mai.
E manuia ai i talosaga,
Atoa 'uma ma mea e fai.

(Chorus)

Haka o le Manu Samoa

Le Manu! (Hee!)
Le Manu Sāmoa e ia mālō faifai x2

Le Manu Sāmoa lenei 'ua sau
Leai se isi manu o le atu laulau
Ia 'e fa'atafa ma 'e soso'ese
Leaga 'o lenei manu e uiga'ese.

Le Manu Sāmoa, le Manu Sāmoa.
Le Manu Sāmoa e ō mai Sāmoa. (Manu!)
» The Manu! (Hee!)
Oh the Manu do well

The Manu Samoa have come
There is no other team in the universe
You should leave, go away
Because this team is different

The Manu Samoa, The Manu Samoa
The Manu Samoa come from Samoa. (Hee!)

Savalivali maia

Savalivali maia
lou mata fiafia
Lupe o le vanu e
Luelue malie

Pese ma le fiafia
Pese ma le fa'afetai
Pesega o le loto
Ia leotele ai

lau kitala
e leo malie lava
Fa'apepepepe solo
Lupe o le foaga

Pepese Ia

This song is about the arrival of missionaries in Samoa.

Fai mai 'o lalo lava le talie,
i talane o le falema'i e.
'O punono ai ali'i o le komiti,
'ua ta'ua o le papa o misi

Pepese ia, (pese ia).
Fa'afetai (i le lagi).
'Ua aofia mai le Ekalesia,
i le va'a o le Tusi Pa'ia