Samoan Language Vocabulary

e4 n.p by — Na faia e le ali'i le lagi ma le lalolagi i le amataga: In the beginning, God made the heavens and the earth;