Samoan Language Vocabulary

fili2 v. to plait; (see also filifili2)