Village & Family

Basic words:

nu'u » village   'āiga » family
igoa » name   fale » house / building

Introducing yourself

O ai lou igoa? » What is your name?

Asking about family

O ai le igoa o lou tamā? » What is your father's name?
O lona igoa o Sitivi » His name is Steve.
E to'a fia le tou aiga » How many people are in your family?
E to'afa matou » There are four of us.
O soifua mai pea ou matua? » Are your parents alive?
E toafia ou uso? » How many same-gendered-siblings do you have?
E toafia ou tuagane? » How many brothers do you have (asking a girl)
ou tuafafine? » How many sisters do you have (asking a boy)
E fai sou aiga? » Do you have a partner? (lit. Have you made a family?)
Ua e faaipoipo? » Are you married?
E iai sau fanau? » Do you have any children?

Family vocabulary

Parents:

tamā » father   tinā » mother
mātua » parents

Depending on your gender, you would use different words to speak about siblings:

tuafafine » sister (of boy)   tuagane » brother (of girl)
uso » same-gendered sibling  

For example:

E to'atolu a'u uso » I have three brothers (if a boy says it)
E to'atolu a'u uso » I have three sisters (if a girl says it)

The word for a person's children are also different depending on which parent you are speaking about:

atali'i » son (of man)   afafine » daughter (of man)
tama » child (of woman)

Asking about village

O fea le nu'u e te sau ai?
Ou te sau mai (igoa o le nu'u)
O ai le igoa o le nu'u lea?
E toatele ni tagata e nonofo ile nuu lea?

Village

Names of buildings (igoa o fale):

falesa » church   fale talimalo » hotel
faleo'o » small house out the front   faleoloa » shop
faleapa » house with a tin roof   fale meli » post office
fale-palagi » western-style house   fale-puipui » jail

Asking about buildings:

O le a le fale le la? » What is that building?
O le falesa » It's a church.

Asking about matai:

O le a le igoa matai o le tou aiga? » What is the matai name in your family?
O ai le matai? » Who is the matai?
O se tulafale poo se ali'i? » Is he an orator or a chief?

Preparing for a fono:

Aumai launiu e fili ai pou o le fale » Bring coconut-leaves for the poles of the building.
Aua le pisa olo'o fai le fono a matai » Be quiet, the matai meeting is on.

Sport

Some sports include:

soka » soccer   kirikiti » cricket
lakapī » rugby   voli » volleyball

General phrases for many different sports:

Ua pa le polo » The ball is flat
E mana'omia le pamu o le polo » The ball needs to be pumped-up (lit. needs the pump)
Fa'amama le malae » tidy up the field (eg. after a game)
Ua uma le tatou ta'aloga, ua ta le sa. Tatou o i le fale e tapena le faiga lotu » Out game is finished, the bell has rung for the 1. Let's go home and prepare for prayer.

Volleyball

Ua outi » It's out
Fafo le polo » The ball is out
Leai oloo i totonu » It's not in
Ua fia ai o le ta'aloga? » What is the score of the game?
O le a le score? » What is the score?
Pamu le polo » Bump or pass the ball
Po le polo » Punch or set the ball
Tu'i le polo » Spike the ball.
Ua malo le isi au » The other team has won
Ua malo le au o Ioane » Ioane's team has won
Ua neti le polo » The ball has hit the net
E maualuga/maualalo tele le neti » The net is too high / too low

Rugby

Rugby » Lakapi
Sikalamu » scrum
Ua maua e le au lea le polo » That team has got the ball
Pu'e! Pu'e le fitu » Get number seven!
Tatao i lalo le polo » Put down the ball
Kiki le sala » Kick the penalty
Pasi le polo » Pass the ball
Sikoa i lalo le polo » Score a try
Faiaoga » coach
Laufali » referee

Plantation

O le fai fa'ato'aga » farmer
Fa'ato'aga » plantation
Ma'umaga » taro or ta'amu plantation

Plants grown in the village:

fa'i » banana   esi » paw paw / papaya
ta'amu » large root vegetable   koko » cocoa
ufi » yam   popo » mature coconut
niu » young coconut

The word lau2 means 'leaf'. Usually people talk about which type of leaf:

launiu » coconut leaf   laufa'i » banana leaf

← Phrases Index